ŠKOLA
PRO ZVÍDAVÉ DĚTI!

Proč je důležité přemýšlet a chovat se ohleduplně a ekologicky?
Protože všechno souvisí se vším. Pokud budeme hledat cesty, jak zbytečně
neplýtvat a chytře využívat staré, použité či nepotřebné věci, budeme
šetřit nejen svoje peníze, ale hlavně prostředí kolem nás.

Zapojte se do projektu.

Zapojte se s Vaší školou do zajímavých projektů
a budujte ve Vašich žácích lásku a úctu k naší krásné Zemi.

Věděli jste že:

Věděli jste, že 8 000 litrů vody,
je potřeba k výrobě jednoho páru
džínů a zhruba 2 500 litrů k výrobě
jednoho trička? Kolik triček a džínů
máte ve skříni vy a kolik vody tedy
proteklo při výrobě vašeho
oblečení?

Zobrazit

Věděli jste, že v České republice
vzniká okolo 3 miliónů tun komunálního
odpadu ročně? Množství odpadu
je vážný problém, kterému
je třeba předcházet.

Zobrazit

Věděli jste, že mobilní telefon
je z 95 % recyklovatelný? Přesto
se v České republice tyto kritické
suroviny prakticky nerecyklují.

Zobrazit

Kdo zachrání
bezohledné ničení lesů lidmi?
Jsou to veverky, ty každoročně
na celém světě omylem vysadí
cca milion stromů jen díky tomu,
že si do podzemí schovají oříšek
a následně zapomenou kam.

Zobrazit

Věděli jste, že občané
Evropské unie ročně vyhodí 5,8 milionů
tun textilu a z toho jen 1,5 milionu tun
(25%) je průmyslově recyklovaných
či využitých pro charitativní účely?

Zobrazit

Věděli jste, že k výrobě jednoho
kilogramu bavlny je totiž potřeba
7 000 až 30 000 litrů vody?

Zobrazit

Všeobecně známým faktem
je nadměrná spotřeba pesticidů
při produkci bavlny k výrobě textilií.
Zhruba 9 – 10% z celkové světové
spotřeby pesticidů je využíváno právě
k ochraně bavlny před chorobami
ohrožující výši produkce. Věděli jste,
že na výrobu jednoho trička
je použito 150 g pesticidů?

Zobrazit

Recyklace textilií znamená také
výrazné snížení potřeby energií,
materiálů a chemikálií. Věděli jste,
že každá tuna triček, které jsou
správně zrecyklovná tedy
ušetří 12 tun CO2?

Zobrazit

Ke stažení

© 2017 TextilEco a.s. všechna práva vyhrazena